Preporučene cijene hardvera i softvera za krajnje kupce su navedene na našem webshopu.

https://shop.moji-racuni.hr/product-category/hardver/

https://shop.moji-racuni.hr/product-category/softver/

Usluge edukacija, on site edukacija i izlaske na teren partneri naplaćuju po vlastitom cjeniku.