Možemo Vam ponuditi četiri paketa:

  • Basic aplikacija Moji računi
  • Standard aplikacija Moji računi uključeno skladišno poslovanje
  • UGO aplikacija Moji računi uključeno skladišno poslovanje + normativi
  • PRO aplikacija Moji računi skladišno poslovanje + normativi + upravljanje proizvodnjom + blagajnički dnevnici + loko vožnje + putni nalozi

Više na https://shop.moji-racuni.hr/product-category/softver/