1. Pristupačna cijena
  2. Kvaliteta i jednostavnost korištenja
  3. Administracija podataka u Cloudu – cloud backup, izvještaji, izvozi
  4. Fleksibilnost, moguće integracije i nadogradnje
  5. Korisnička podrška