• Prvo odaberite broj poslovnica

  • Ukoliko imate više od 1 poslovnice označite “Više od 1”, unijet ćete ih naknadno kroz aplikaciju

  • Provjerite ispravnost unesenih podataka

Please fill out the form on the previous page