• Unesite sve šifru i naziv blagajne u poslovnom prostoru

  • Ukoliko imate više od dvije blagajne odaberite “Više od 2”. Ostale blagajne ćete naknadno unijeti kroz aplikaciju

Please fill out the form on the previous page